Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het WML voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per die datum € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag.

Bij de aanpassing van het minimumloon wordt uitgegaan van het gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen. Zowel in de marktsector, gepremieerde en gesubsidieerde sector, als bij de overheid.

Berekening WML
Voor 2017 is het uitgangspunt de helft van de CPB-raming voor de contractloonstijging in 2017 zoals deze is gepubliceerd in de Macro-Economische Verkenning (MEV) 2017. Dit is 0,5 x 1,599 = 0,800. Dit bedrag wordt aangepast aan het zogenaamde na-ijleffect uit 2016. Dat is het verschil tussen de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorgaande jaar was geraamd en de ontwikkeling van de contractlonen zoals deze voor het voorafgaande jaar nader is geraamd. Dit verschil bedraagt 0,137. Het onafgeronde aanpassingspercentage komt daarmee op 0,936. Dit wordt vermenigvuldigd met het (onafgeronde) wettelijk minimumloon zoals berekend voor de aanpassing per 1 juli 2016. Na wettelijke afronding bedraagt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2017 € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,94.

Bron: Staatscourant Nr. 60.172

Reageren is niet mogelijk