Het lage-inkomensvoordeel: profiteer al in 2017.

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die samen met het Belastingplan 2016 al was voorgesteld en is aangenomen, komt er in 2018 voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Dit systeem van loonkostenvoordelen (LKV’s) vervangt de bestaande premiekortingen en premievrijstelling. In 2017 kunnen…

Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het WML voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per die datum € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Bij de aanpassing van het minimumloon…

Lees verder…