Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen minimumloon.

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Er zijn uitzonderingen op het verbod. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en…

Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het WML voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per die datum € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Bij de aanpassing van het minimumloon…

Lees verder…