Grote groepen gedupeerd door nieuwe arbeidswet

Werknemers en werkgevers hebben meteen al kritiek op de regeringsplannen om de arbeidsmarkt te hervormen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerde woensdag de voorstellen voor de nieuwe arbeidswet. Het gaat om plannen die al in het regeerakkoord van vorig jaar staan.

De voorgestelde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet het makkelijker maken om personeel te ontslaan, in de hoop dat bedrijven dan ook makkelijker personeel aannemen. De nieuwe wet moet zo de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid (bijvoorbeeld freelance en seizoenswerk) verkleinen: vast werk minder vast maken en flexwerk minder flexibel. Meer mensen moeten meer zekerheid krijgen, zodat de arbeidsmarkt eerlijker wordt.

Flinke kritiek op plannen 
De voorgestelde WAB verstoort de dynamiek van de arbeidsmarkt en zet daardoor de werkgelegenheid van duizenden flexwerkers op het spel. Dat vreest Julius Kousbroek, CEO van payroller WePayPeople.

“Momenteel heeft payrolling dezelfde wettelijke basis als uitzenden en is laagdrempelig voor zowel werkgever als werknemer. Veel mensen die moeilijk aan de slag kunnen, doen zo een eerste stap richting een vaste baan. Van die mensen stroomt meer dan een kwart door naar vast werk bij de opdrachtgever. Door payrolling te beperken ontneem je deze groep de kans om door te stromen naar een vaste baan.”

De concept Wet Arbeidsmarkt in Balans poogt onderscheid te maken tussen uitzend- en de payrollingbranche op basis van allocatie oftewel het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De praktijk toont echter dat dit onderscheid achterhaald is. Dit heeft onduidelijkheid, omzeiling en uiteindelijk onuitvoerbaarheid als gevolg. Ook de Raad van State wijst hierop in zijn kritische advies en dringt er zelfs op aan de voorgestelde maatregelen met betrekking tot payrolling te heroverwegen.

Kousbroek: “Zoals de Raad van State op niet mis te verstane wijze heeft meegedeeld, schiet de WAB op het vlak van flexibele arbeid zijn doel totaal voorbij. De vraag naar flexibele arbeid zal niet afnemen; de wet verstoort de dynamiek op de arbeidsmarkt, verhoogt de drempel naar een baan, creëert een ongelijk speelveld en leidt tot omzeiling, chaos en eindeloos juridisch gekrakeel. Daar zijn zowel werkgevers als werknemers niet bij gebaat.”

Ook Jurriën Koops, directeur ABU, heeft zijn bedenkingen: “De balans tussen vast en flex wordt schever en de wet zal zorgen voor een versnelde vlucht naar zzp en andere ongereguleerde vormen van flexibel werk. De nieuwe wet neemt het ‘waterbed’-effect op de arbeidsmarkt niet weg. Regulering van zzp laat – zoals bekend – voorlopig nog op zich wachten.”

Door de voorgestelde ruime en onduidelijke definitie van payrolling gooit minister Koolmees het kind met het badwater weg. Het zorgt voor enorme rechtsonzekerheid bij opdrachtgevers, werknemers en intermediairs en de wet zal in de praktijk niet te handhaven blijken.

De nieuwe regels rondom payrolling raken ook het uitzenden, met name de bemiddeling van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, WW’ers of kandidaten uit de Participatiewet. Voor hen is uitzendwerk van waarde, omdat het werk mogelijk maakt. Die weg komt door de nieuwe payrollregels nu in gevaar.

Jurriën Koops: “Goede payrolling, bedoeld om werkgevers te ontzorgen voor bijvoorbeeld scholing, loopbaanbegeleiding en verzuim, is de dupe van slechte payrolling, waarbij concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dat vinden wij onwenselijk. Het is jammer dat minister Koolmees de suggesties van de ABU en andere partijen niet heeft overgenomen. Ook aan het kritische advies van de Raad van State is onvoldoende recht gedaan.”

Bron: https://accountantweek.nl/artikel/grote-groepen-gedupeerd-door-nieuwe-arbeidswet?utm_source=accountantweek&utm_campaign=nb-8-11-2018&utm_medium=email&utm_content=grote-groepen-gedupeerd-door-nieuwe-arbeidswet

Reageren is niet mogelijk