Werk en inkomen

Meer baanzekerheid Veel mensen met tijdelijk werk willen graag een vaste baan. Werkgevers willen doorgaans juist meer vrijheid. Het kabinet wil daarom het nu voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast aan te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in…

Lees verder…

Prinsjesdag: dit moet u weten over arbeid

De aanpassingplannen voor de WWZ en alle maatregelen op het gebied van arbeid voor komend jaar op een rij. Deze punten zijn relevant voor u uit de Rijksbegroting 2019 – Sociale Zaken en Werkgelegenheid: • Het kabinet wil dat alle werkenden het economisch herstel gaan merken in de portemonnee. Werken…

Lees verder…

Het lage-inkomensvoordeel: profiteer al in 2017.

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die samen met het Belastingplan 2016 al was voorgesteld en is aangenomen, komt er in 2018 voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Dit systeem van loonkostenvoordelen (LKV’s) vervangt de bestaande premiekortingen en premievrijstelling. In 2017 kunnen…

Lees verder…

Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen minimumloon.

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Er zijn uitzonderingen op het verbod. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en…

Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het WML voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per die datum € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Bij de aanpassing van het minimumloon…

Lees verder…