Opzegverbod – wanneer mag je werknemer niet ontslaan?

Bij een opzegverbod mag de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen en heeft de werknemer extra ontslagbescherming. Dit geldt bijvoorbeeld als de werknemer ziek is. UWV verleent geen ontslagvergunning als er een opzegverbod is. Wanneer opzegverbod? Het opzegverbod geldt in de volgende situaties: tijdens de eerste 2 jaar ziekte van de…

Lees verder…

Kabinet wil ingrijpende aanpassing van ontslagrecht

Het kabinet wil het ontslagrecht ingrijpend veranderen. Dat is vrijdag in de ministerraad besloten. Het moet onder anderen makkelijker worden om werknemers te ontslaan. Bronnen bevestigen ook aan de NOS dat er vanaf 2020 weer drie jaar op rij een flexcontract mag worden aangeboden. Daarnaast wordt de proeftijd verlengd: werkgevers…

Lees verder…

Grote groepen gedupeerd door nieuwe arbeidswet

Werknemers en werkgevers hebben meteen al kritiek op de regeringsplannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) presenteerde woensdag de voorstellen voor de nieuwe arbeidswet. Het gaat om plannen die al in het regeerakkoord van vorig jaar staan. De voorgestelde Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)…

Lees verder…

Gewijzigd Handboek Loonheffingen 2018 online

De Belastingdienst heeft een nieuwe pdf van het ‘Handboek Loonheffingen 2018’ online gezet. In deze uitgave zijn de wijzigingen tot en met 30 september 2018 verwerkt. Om welke wijzigingen het gaat is in de te dowloaden pdf te lezen. Het handboek is ook online beschikbaar. De online versie van het…

Lees verder…

Werk en inkomen

Meer baanzekerheid Veel mensen met tijdelijk werk willen graag een vaste baan. Werkgevers willen doorgaans juist meer vrijheid. Het kabinet wil daarom het nu voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen vast aan te nemen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stuurt het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in…

Lees verder…

Prinsjesdag: dit moet u weten over arbeid

De aanpassingplannen voor de WWZ en alle maatregelen op het gebied van arbeid voor komend jaar op een rij. Deze punten zijn relevant voor u uit de Rijksbegroting 2019 – Sociale Zaken en Werkgelegenheid: • Het kabinet wil dat alle werkenden het economisch herstel gaan merken in de portemonnee. Werken…

Lees verder…

Het lage-inkomensvoordeel: profiteer al in 2017.

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) die samen met het Belastingplan 2016 al was voorgesteld en is aangenomen, komt er in 2018 voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen. Dit systeem van loonkostenvoordelen (LKV’s) vervangt de bestaande premiekortingen en premievrijstelling. In 2017 kunnen…

Lees verder…

Vanaf 1 januari 2017 verbod op inhoudingen minimumloon.

Op 1 januari 2017 treedt het verbod op inhoudingen op het minimumloon in werking. Dit is geregeld in de Wet Aanpak Schijnconstructies. Er zijn uitzonderingen op het verbod. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn niet meer toegestaan. Op dit verbod gelden wel uitzonderingen. Inhoudingen op kosten voor huisvesting en…

Lees verder…

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2017.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. Het WML voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per die datum € 1.551,60 per maand, € 358,05 per week en € 71,61 per dag. Bij de aanpassing van het minimumloon…

Lees verder…